ZA VELIKE UDALJENOSTI - Euro 6

T 440 → 520 KS High

MOTORI
DTI 13 : 440 / 480 / 520 KS

NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA VOZILA
18→26 T

NAJVEĆA DOPUŠTENA UKUPNA MASA VOZILA
40→60 T

KABINA
HIGH SLEEPER CAB :
PRODULJENA KABINA S POVIŠENIM KROVOM, RAVNA POVRŠINA PODA


Saznajte više T 440 → 520 KS Euro 6

T 380 → 520 KS

MOTORI
DTI 11 : 380 / 430 / 460 KS
DTI 13 : 440 / 480 / 520 KS

NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA VOZILA
18→26 T

NAJVEĆA DOPUŠTENA UKUPNA MASA VOZILA
40→60 T

KABINE
DAY CAB : SKRAĆENA KABINA SA STANDARDNIM KROVOM
NIGHT & DAY CAB : PRODULJENA KABINA SA STANDARDNIM KROVOM
SLEEPER CAB : PRODULJENA KABINA S POVIŠENIM KROVOM


Saznajte više T 380 → 520 KS Euro 6