ISPLATIVOST

ISPLATIVOST

SMANJENA TEŽINA I AERODINAMIČNI DIZAJN