IMPRESUM / PRAVNE ODREDBE

Off

PRAVNE NAPOMENE

DIREKTOR IZDANJA

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

 

Upotreba stranice www.renault-trucks.com podliježe francuskim zakonima.

Tvrtka Renault Trucks SASU razvila je tu internetsku stranicu u obrazovne svrhe, za osobno informiranje i komunikaciju. Stranicu možete pretraživati kada vam odgovara. Kopiranje podataka sa stranice dopušteno vam je samo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu, pod uvjetom da se pridržavate svih napomena koje se odnose na prava reprodukcije i intelektualnog vlasništva koja su tamo navedena. Međutim, zabranjena je distribucija, izmjena, prijenos, ponovna upotreba, prenošenje ili upotreba u javne ili komercijalne svrhe informacija sa stranice, što obuhvaća tekst, slike, animacije i zvučne zapise, bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Renault Trucks SASU. Pristup stranici i njena upotreba podliježu i sljedećim odredbama („Opće odredbe”) i te iziskuju poštivanje svih zakonskih propisa na snazi. Ako pristupate i pregledavate stranicu, to znači da bezrezervno prihvaćate Opće odredbe i pristajete da iste imaju prioritet pred bilo kojim drugim sporazumom između korisnika i tvrtke Renault Trucks SASU.

OPĆI UVJETI

1/ Sadržaj internetske stranice je, neovisno o njegovoj naravi (a poglavito fotografije, videozapisi, tekstovi, logotipi, slike…), zaštićen pravima intelektualnog vlasništva kao sadržaj čiji je vlasnik tvrtka Renault Trucks ili za koji je tvrtka Renault Truck vlasnik licence

2/ Tvrtka Renault Trucks učinit će sve u svojoj moći kako bi na stranici prikazivala samo točne informacije i ažuriranja; međutim, tvrtka Renault Trucks pritom ne daje nikakvo jamstvo za to i nije odgovorna za nikakve pogreške ili propuste koji se odnose na sadržaj stranice.

INFORMACIJE NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI DANE SU U STANJU U KAKVOM JESU. INFORMATIVNE SU NARAVI, ZA NJIH NEMA UGOVORNE OBVEZE I MOGU SE SMATRATI SAVJETIMA..

Tvrtka Renault Trucks SASU zadržava pravo izmjene i/ili ispravka sadržaja informacija na internetskoj stranici u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti, a da za to ne snose odgovornost tvrtka Renault Trucks SASU, članovi njene mreže ili njeni zaposlenici. Tvrtka Renault Trucks ni u kojem slučaju ne jamči za potpunost informativnog sadržaja i ne snosi odgovornost za netočnost, nepreciznost, propuste ili tipografske pogreške, kao ni za oštećenja koja mogu nastati uslijed hakerskog upada treće strane koja je pritom izmijenila informacije dostupne na stranici.

TVRTKA Renault Trucks SASU NI U KOJEM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST SPRAM TREĆE OSOBE ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU BILO KAKVE NARAVI, KAKO ZA ONU NASTALU KAO POSLJEDICA UPOTREBE OVE INTERNETSKE STRANICE, TAKO I ZA ONU NASTALU KAO POSLJEDICA UPOTREBE BILO KOJE DRUGE INTERNETSKE STRANICE DOSTUPNE PUTEM HIPERTEKSTUALNE POVEZNICE NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA NA, SVE FINANCIJSKE I KOMERCIJALNE ŠTETE TE SVAKI GUBITAK PROGRAMA ILI PODATAKA U VAŠEM SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PODACIMA ILI DRUGO I TO ČAK I AKO JE TVRTKA Renault Trucks SASU IZRIČITO NAVELA DA POSTOJI MOGUĆNOST TAKVIH OŠTEĆENJA.

Tvrtka Renault Trucks SASU ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za neovlaštenu upotrebu ili upotrebu protivno navedenim uvjetima na štetu treće strane.

Tvrtka Renault Trucks SASU ne daje nikakvo jamstvo ni izjave vezane uz druge internetske stranice kojima možete pristupiti s ove stranice. Takva su jamstva i/ili izjave dani isključivo iz praktičnih razloga i ni u kojem slučaju ne impliciraju da tvrtka Renault Trucks SASU preuzima ili prihvaća bilo kakvu odgovornost vezano uz sadržaj ili upotrebu tih drugih internetskih stranica.

Informacije na ovoj internetskoj stranici mogu sadržavati reference na proizvode, usluge i sl. tvrtke Renault Trucks SASU koje nisu prisutne ili dostupne u vašoj zemlji. Stoga točnost tih informacija nije zajamčena. Takve reference e znače da tvrtka Renault Trucks SASU namjerava najaviti plasiranje tih proizvoda, usluga i sl. u vašoj zemlji. O proizvodima, uslugama i sl. koje su dostupne, ili informacijama o tome kako poslati narudžbu, informirajte se kod ovlaštenog preprodavača tvrtke.

3/ Sve poruke ili informacije koje korisnik prenese na stranicu, bilo elektroničkom poštom ili drugačije, a koje sadrže podatke, komentare ili prijedloge smatraju se nepovjerljivim sadržajem i nisu zaštićene nikakvim pravima vlasništva. Stoga sve prenesene i poslane elemente tvrtka Renault Trucks SASU, zajedno sa svojim sestrinskim tvrtkama, može upotrebljavati u sve svrhe, uključujući poglavito reprodukciju, publiciranje, prijenos, objavu i raspačavanje istih. Osim toga, tvrtka Renault Trucks može slobodno koristiti sve ideje, koncepte, znanja i tehnike iz poruka koje korisnik prenese na Stranicu i to u sve svrhe, uključujući poglavito razvoj, proizvodnju i komercijalizaciju proizvoda korištenjem dotičnih informacija.

4/ Slike osoba ili mjesta reproducirane na stranici u vlasništvu su tvrtke Renault Trucks SASU te se upotrebljavaju pod njenim odobrenjem. Upotreba tih slika od strane korisnika ili neke druge osobe zabranjena je prema izričitoj odredbi sadržanoj u ovim Općim uvjetima i tekstu na stranici. Neovlaštena upotreba tih slika kršenje je važećih zakonskih propisa i odredbi o zaštiti autorskih prava i znakova, zaštiti osobnih podataka, zaštiti prava vlasništva i priopćavanja.

5/ Zaštitni znakovi, logotipi i posebni znakovi (skupno „Znakovi”) prisutni na ovoj Stranici registrirani su ili neregistrirani znakovi u vlasništvu tvrtke Renault Trucks i drugih osoba. Ništa navedeno na Stranici, neovisno u kojem je obliku, ne smije se tumačiti kao prijenos licence ili dopuštenje za korištenje jednog ili više znakova bez pisanog odobrenja njegovog ili njegovih vlasnika. Neovlaštena upotreba, prema odredbama ovih Općih uvjeta, znakova i drugih informacija sa stranice strogo je zabranjena. Tvrtka Renault Trucks SASU će se za poštivanje svojih prava intelektualnog vlasništva boriti svim pravnim sredstvima na raspolaganju, uključujući sudskim putem.

Tvrtka Renault Trucks SASU nije provjerila sve internetske stranice povezane s ovom stranicom i nije odgovorna za njihov sadržaj. Korisnici tim vanjskim stranicama, izvan ove stranice, pristupaju pod vlastitom odgovornošću.

6/ Tvrtka Renault Trucks SASU zadržava pravo izmjene i ažuriranja ovih Općih uvjeta u svakom trenutku. Tih se izmjena i ažuriranja korisnik mora pridržavati pa u tu svrhu mora redovito provjeravati ovu rubriku kako bi provjerio koji su Opći uvjeti kojih se mora pridržavati trenutačno važeći.

CREDITS

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting